เว็บการ์ตูนหรอยกู

อารยธรรมหรอยกูโบราณ => การเรียนและการศึกษา => ข้อความที่เริ่มโดย: นายโอมนะจ๊อด ที่ มีนาคม 08, 2011, 05:28หัวข้อ: "โจทย์สมการ" ง่ายขึ้นเทพมีไว้เรียกความมันใจให้เด็กป.6 ชุด1
เริ่มหัวข้อโดย: นายโอมนะจ๊อด ที่ มีนาคม 08, 2011, 05:28

"โจทย์สมการ" ง่ายขึ้นเทพมีไว้เรียกความมันใจให้เด็กป.6 ชุด1


(http://upload.roigoo.com/image.php?id=069B_4D7602B3&jpg)

วันนี้เป็นวันแห่งการศึกษาของเว็บหรอยกูไปแล้วครับ เพราะเว็บหรอยของเรา
ทยอยลงเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนให้น้องๆได้ร่ำเรียนกัน โจทย์สมการชุดนี้
เป็นอะไรที่ใช้เรียกความมั่นใจอย่างแท้จริง เพราะไม่ได้ยากมากมายอะไรเลย
บางคนบอกว่าโจทย์สมการชุดนี้หลับตาทำยังได้ครับ


(http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-picture01-picture987-%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%9B6-%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%941.jpg) (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-picture01-picture987-%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%9B6-%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%941.html)

แบบทดสอบ
1.ข้อใดคือความหมายของสมการ
ก.ประโยคหรือข้อความที่มีเครื่องหมายเท่ากับ
ข.ประโยคหรือสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมายไม่เท่ากับ
ค.ประโยคหรือสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมายไม่เท่ากับ
ง.ประโยคหรือสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมายน้อยกว่าหรือมากกว่า

2.ข้อใดคือประโยคสัญลักษณะที่เป็นสมการ
ก. 432 ÷ 7 < 12
ข. 3/2+ 1/3 ≠ 1/2 + 3/4
ค. 9 + 6 > 12
ง. 9.6 ÷ 12 = 0.8

3.ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุด
ก. 235 ÷ 5 = 25 +22 เป็นสมการ
ข. 35 ÷ 7 ≠ 5 ไม่เป็นสมการ
ค. 0.5+0.3=0.3+0.5 ไม่เป็นสมการ
ง. 1/2 + 1/2 = 48 ไม่เป็นสมการ

4. 6 x 7 = 48 เป็นประโยคสัญลักษณ์ที่กำหนดข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. เป็นสมการเพราะเป็นสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมายเท่ากับ
ข. เป็นสมการ เพราะผลลัพธ์ทั้งสองของเครื่องหมายเท่ากับมีค่าเท่ากัน
ค. ไม่เป็นสมการ เพราะผลลัพธ์ทั้งสองข้างของเครื่องหมายเท่ากับมีค่าไม่เท่ากัน
ง.ไม่เป็นสมการ เพราะเป็นประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมายเท่ากับ

5.ประโยคใดเป็นสมการ
ก. 24-17 ≠ 37 ÷ 2
ข.9 + 5 > 24
ค. 52 ÷ 4 < 15
ง. 13 x 7 = 91

6.ข้อใดคือความหมายของสมการที่แท้จริง
ก.สมการที่ผลลัพธ์ทั้งสองข้างของเครื่องหมายเท่ากับมีค่าเท่ากัน
ข.สมการที่ผลลัพธ์ทั้งสองข้างของเครื่องหมายมีค่าไม่เท่ากัน
ค.ประโยคหรือสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมายไม่เท่ากับ
ง.ประโยคหรือสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมายน้อยกว่าหรือมากกว่า

7.จากสมการที่กำหนดให้ข้อใดเป็นสมการที่เป็นจริง
ก. 24 -10 = 10 -24
ข. 45 ÷ 9 = 2 x 3
ค. 8 – (3 – 1) = (8 – 3) – 1
ง. 3 x (5 + 2) = (3 x 5) + (3 x 2)

8.ข้อใดหมายถึงสมการที่เป็นเท็จ
ก.ประโยคหรือสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมายไม่เท่ากับ
ข. ประโยคหรือสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมายน้อยกว่าหรือมากกว่า
ค. สมการที่ผลลัพธ์ทั้งสองข้างของเครื่องหมายเท่ากับมีค่าเท่ากัน
ง.สมการที่มีผลลัพธ์ทั้งสองข้างของเครื่องหมายมีค่าไม่เท่ากัน

9.สมการที่เป็นเท็จคือข้อใด
ก. 5 x (6 + 4) = (5 x 6) + (5 x 4)
ข. 3 + (4 x 2) = (3 + 4) x (3 + 2)
ค.(10 + 5) – 5 = 5 x 2
ง. (2 x 100) + (4 x 100) = 240

10.สมการในข้อใดต่างจากข้ออื่น
ก. 14 x 3 = 32
ข. 32 ÷ 4 = 8
ค. 0.25 + 0.75 = 1
ง. 1/2 x 48 = 12 x 2


เฉลยแบบทดสอบโจทย์สมการ
1.ก
2.ง
3.ก
4.ก
5.ง
6.ก
7.ง
8.ค
9.ข
10.ก

15 บทความเพื่อการศึกษาที่ดีที่สุด
แบบทดสอบเรื่อง present continuous tense "ชุดสอบสอบไปจะได้จบ" (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=9835.0)
การใช้ present continuous tense และตัวอย่างประโยค (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=9821.0)
ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ present continuous tense "ชุดอ่านแล้วผอม" (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=9833.0)
<แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ป.5> โครงสร้างและหน้าที่ของดอกไม้ (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=10179.0)
นิทานภาษาอังกฤษแปลไทย เรื่องหมาป่ากับนกกระสา (The Wolf and the Crane) (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=11041.0)
นิทานภาษาอังกฤษพร้อมรูปภาพประกอบ เรื่องกิ่งไม้หนึ่งกำมือ (The Bundle of sticks) (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=11042.0)
แบบฝึกหัดภาษาไทยชั้นประถมศึกษาเรื่อง : การยืมคำจากภาษาอื่น (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=10090.0)
ภาษาอังกฤษประถมศึกษา "หลักโภชนาการ 5 หมู่" อังกฤษ-ไทย (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=10005.0)
ArtArtกับวิชาศิลปะ เรื่อง "วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้กับงานปั้น" (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=10191.0)
วิชาสังคมประถมครับผม "ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยา" เฟส 1 (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=10216.0)
ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ present continuous tense "ชุดอ่านแล้วพอง" (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=9834.0)
การเติม ing ที่ท้ายคำกริยา---แบบฉบับเทพ (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=9836.0)
ArtArtกับวิชาศิลปะ เรื่อง "วิธีการและขั้นตอนงานปั้น" (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=10198.0)
ข้อสอบตลาดปสานสมัยสุโขทัย สังคมศึกษา ป4 แต่ป1-2-3 ก็ทำได้  (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=9877.0)
รู้ไปเล่นๆ "เรื่องหินอัคนีในประเทศไทย" (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=9117.0)
(http://upload.roigoo.com/image.php?id=93F3_500BC3DB&gif)การเรียนและการศึกษา (http://www.roigoo.com/board/index.php?board=34.0)