เว็บการ์ตูนหรอยกู

อารยธรรมหรอยกูโบราณ => การเรียนและการศึกษา => ข้อความที่เริ่มโดย: NemoBoy ที่ กันยายน 29, 2013, 01:59หัวข้อ: องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์และหน้าที่ของอุปกรณ์แต่ละชนิด
เริ่มหัวข้อโดย: NemoBoy ที่ กันยายน 29, 2013, 01:59

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์และหน้าที่ของอุปกรณ์แต่ละชนิด

คอมพิวเตอร์ต้องประกอบด้วยส่วนรับข้อมูลและคำสั่ง , ส่วนประมวลผล,  ส่วนที่ใช้แสดงผลลัพธ์จากการประมวลผล และส่วนในการเก็บบันทึกข้อมูล ซึ่งเรียกรวมกันว่า “องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์” อันได้แก่
1.   ส่วนที่ทำหน้าที่รับข้อมูลและคำสั่ง เรียกว่า  หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)

2.   ส่วนที่นำเอาข้อมูลและคำสั่งไปประมวลผล เรียกว่า หน่วยประมวลผลกลาง (Processor หรือ CPU)
3.   ส่วนที่ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์ เรียกว่า (Output Unit)
4.   ส่วนที่ทำหน้าที่บันทึกคำสั่งและข้อมูลเพื่อการใช้งานในอนาคต เรียกว่า หน่วยความจำรอง (Secondary Storage unit) หรือหน่วยเก็บข้อมูล (Disk and Storage)

คอมพิวเตอร์ (Computer)นั้น มีองค์ประกอบใหญ่ที่สำคัญแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ,ซอฟต์แวร์ (Soft ware) ทั้งสองส่วนมีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกัน ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์จะทำงานได้ดีตามปกตินั้น จะขาดองค์ประกอบหนึ่ง องค์ประกอบใดไม่ได้