เว็บการ์ตูนหรอยกู

อารยธรรมหรอยกูโบราณ => เที่ยวไปด้วยกัน => ข้อความที่เริ่มโดย: นายโอมนะจ๊อด ที่ มิถุนายน 20, 2013, 09:23หัวข้อ: พิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร!!! พิพิธภัณฑ์เครื่องบินไทย
เริ่มหัวข้อโดย: นายโอมนะจ๊อด ที่ มิถุนายน 20, 2013, 09:23

พิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร!!! พิพิธภัณฑ์เครื่องบินไทย

คนที่ชอบเครื่องบินยังไงก็ห้ามพลาดสำหรับพิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศ อยู่ในกรุงเทพนี่เองครับ และเป็นความรับผิดชอบของทหารอากาศ งานนี้ทางพิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศได้นำเอาเครื่องบินที่หาดูได้ยากมาโชว์ โดยเครื่องเหล่านั้นมีราคาสูงลิ้วและประเมินค่าได้ยาก เพราะมันคือของเก่าที่ราคาแพงขึ้นทุกทีทุกที

(http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E+11-6-13-picture4946-%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8.jpg) (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E+11-6-13-picture4946-%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8.html)

 เพื่อความเหมาะสมในการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศ จึงได้มีการปรับปรุงรูปแบบดังนี้
อาคาร ๑ จัดแสดงประวัติการบินของไทยและประวัติกองทัพอากาศ, อากาศยานที่เคยประจำการในกองทัพอากาศหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒, อากาศยานที่ออกแบบและสร้างโดยคนไทย
อาคาร ๒ จัดแสดงอากาศยานที่หาดูได้ยาก และนิทรรศการชั่วคราว
อาคาร ๓ จัดแสดงอากาศยานที่มีบทบาทในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในประเทศ
อาคาร ๔ จัดแสดงยุทธภัณฑ์และสันติภัณฑ์ของกองทัพอากาศ
อาคาร ๕ จัดแสดงเฮลิคอปเตอร์ที่เคยประจำการในกองทัพอากาศ และเครื่องบินขับไล่เครื่องยนต์ลูกสูบใช้ใบพัดรุ่นสุดท้ายของ กองทัพอากาศ
การจัดแสดงภายนอกอาคาร เครื่องบินขับไล่ไอพ่น, เครื่องบินลำเลียง และเครื่องบินฝึก, เรดาร์ และอื่น ๆ


ความมุ่งหมาย
   เพื่อรวบรวมและเก็บรักษาอากาศยาน เครื่องสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ อาวุธ ที่เคยใช้ในกองทัพอากาศ ตลอดจนบริภัณฑ์ประจำตัวนักบิน เครื่องแบบและพัสดุอื่น ๆ ที่เห็นควรเก็บรักษาไว้ เพื่อเป็นตำนานของกองทัพอากาศ และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าชม

การเข้าชม
    - เปิดให้เข้าชมทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา
๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.
    - ในกรณีที่มีผู้ขอเข้าชมเป็นพิเศษ

ระเบียบการเข้าชม
    - เข้าชมได้ตามเวลาที่กำหนด โดยไม่ต้องขออนุญาต และไม่เสียค่าเข้าชม
    - กรณีขอเข้าชมเป็นพิเศษ ให้ผู้ขอเข้าชมยื่นรายงานขออนุญาตก่อนเข้าชม ๑ สัปดาห์ เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์จะแจ้งให้ผู้ขอเข้าชมทราบ

http://www.youtube.com/watch?v=cQ6lDOjO5ok

เรียบเรียงโดย www.roigoo.com ข้อมูลจาก tlcthai.com
กระทู้เที่ยวกรุงเทพที่ดีที่สุด : 42 สุดยอดสถานที่เที่ยวในกรุงเทพ ไปชิวๆ แบบเช้าไป-เย็นกลับ (http://board.roigoo.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B9%88/460-42-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E-%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%86-%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9B-%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A.html)